top of page

İş Sağlığı ve Güvenliği

PİGASTROCHEF EKİPMANLARI END. MUTFAK olarak; sektörümüzde faaliyette bulunduğumuz projelerde yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli çalışma ortamları yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder.

Bu politikalar ışığında;
- Proje çalışmaları sırasında doğabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı,
- Çalışanlarımızın, tüm 3. şahıs firma ve ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
- Sürekli gelişim ve sürdürülebilirlik için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı.

bottom of page