top of page

Bilgi Güvenliği

PİGASTROCHEF EKİPMANLARI END. MUTFAK olarak; Endüstriyel Soğutma sektöründeki varlığımız ve hizmet sürekliliğimizin devamı için mutlak koşullardan birinin, bilgiyi gereken zamanda, en doğru, en iyi ve en uygun şekilde korumak ve saklamak olduğunun bilincindeyiz.

Bilgi varlıklarımızın korunmasına dair temel sorumluluklarımız;
- Sektörümüze ait bilgi varlıklarını tanımlamak,
- Müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımızın bilgilerini korumak,
- Bilgi varlıklarımızın tümünün, gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,
- Bilgi varlıklarımızı ticaret etiğinin gerektirdiği amaçlar için kullanmak,
- Bilgi güvenliği standart ve süreçlerinin güncelliğini sağlamak,
- Müşterilerinin bilgi güvenliği farkındalıklarını eğitimler düzenleyerek güncel tutmak,
- Bilgi güvenliği ile ilgili iç ve dış riskleri belirli zamanlarda gözden geçirmek ve risk analizleri yaparak gerekli önlemleri almaktır.

 

bottom of page